Deze domeinnaam
is beschikbaar

klik hier voor
meer informatie

 

 

Internationale Dag tegen Kinderarbeid woensdag 12 juni 2013

Ieder jaar wordt er op 12 juni - de Internationale dag van de Kinderarbeid - stil gestaan bij massale inbreuk op de rechten van miljoenen kinderen.


12 juni: Dag tegen Kinderarbeid. Op deze dag vragen we extra aandacht voor de 218 miljoen (!) kinderen die werken.


Onderwijs voorkomt kinderarbeid

Dag tegen de Kinderarbeid: ergste vormen van kinderarbeid moeten worden bestreden


Den Haag, 12 juni 2009 - Op de tiende verjaardag van de wereldwijde Dag tegen Kinderarbeid, roept UNICEF samen met andere maatschappelijke organisaties op tot maatregelen tegen armoede, de onderliggende oorzaak van kinderarbeid. Om armoede effectief aan te kunnen pakken, is het noodzakelijk dat meer kinderen goed onderwijs kunnen volgen. Vooral meisjes in arme plattelandsgebieden gaan nu niet naar school.

Wereldwijd werken naar schatting 100 miljoen meisjes die eigenlijk naar school zouden moeten. Ze doen vaak hetzelfde werk als jongens, maar ervaren daarbij meer moeilijkheden en extra risico's. Maar al te vaak zijn meisjes zelfs overgeleverd aan de ergste vormen van kinderarbeid, vaak onzichtbaar voor de buitenwereld, achter fabrieksmuren, op akkers of achter de deuren van hun eigen huis.

"Veel meisjes werken net als jongens op het land of in fabrieken, maar meisjes hebben het zwaarder. Zij moeten thuis of bij andere mensen ook nog eens vele uren onbetaalde huishoudelijke klussen doen," zegt Susan Bissell, bij UNICEF werkzaam als Hoofd Kinderbescherming. "Als ze niet thuis, maar bij een andere familie als huishoudelijke hulp werken staan ze weer bloot aan allerlei andere gevaren."

Of meisjes in een gezin naar school mogen, hangt af van culturele en sociaal-economische factoren. Als meisjes de pubertijd bereiken, gaan er ook andere zaken meespelen. Als de weg van en naar school onveilig is, of als er op school geen aparte meisjes-wc's zijn, is de kans groot dat ze thuis moeten blijven.

Ergste vormen van kinderarbeid
Volgens de International Labour Organization (ILO) gaat het bij de ergste vormen van kinderarbeid om kinderhandel, gedwongen rekrutering van kindsoldaten en het uitbuiten van kinderen in de prostitutie en porno-industrie. Ook het gebruiken van kinderen voor illegale activiteiten en andere praktijken waarvan kinderen schade ondervinden, vallen onder de ergste vormen van kinderarbeid.

In het meest recente rapport van ILO over kinderarbeid wereldwijd, staat dat in 2004 126 miljoen kinderen werk moesten doen dat hun veiligheid, gezondheid en ontwikkeling in gevaar bracht. Vooral de meest kwetsbare kinderen zoals meisjes, wezen, kinderen van etnische volken en minderheidsgroeperingen en straatkinderen maken deel uit van deze groep. Zij vormen ook de meerderheid van de kinderen die niet naar school gaan.

"Onderwijs biedt kinderen een veilige omgeving, maar als binnen een gezin besloten moet worden of een jongen of een meisje naar school mag, trekt het meisje vaak aan het kortste eind," aldus Bissell. "Om kinderarbeid te bestrijden moeten arme kinderen naar school kunnen. Daarnaast moeten kinderen die werken en andere kinderen die een marginaal bestaan leiden, gebruik kunnen maken van flexibele en degelijk gefinancierde onderwijsprogramma's. Ook het afschaffen van schoolgeld in het basisonderwijs leidt ertoe dat meer kinderen naar school kunnen."

UNICEF en IKEA
In 2000 zijn UNICEF, IKEA en de regering van India met elkaar gaan samenwerken. Ze wilden gezamenlijk de kinderarbeid in de 'carpet belt', het gebied waar India's tapijtindustrie is gevestigd, aanpakken. In 500 dorpen in het oosten van de regio Uttar Pradesh kregen 80.000 kinderen die geen onderwijs volgden de kans om naar school te gaan. UNICEF en IKEA willen in meer dorpen in Uttar Pradesh kinderen die werkzaam zijn in de tapijt- en metaalindustratie onderwijs laten volgen en ook kinderen die in de regio Andhra Pradesh in de katoen werken van hun hulp laten profiteren.

Onderwijs is de sleutel
De huidige economische crisis kan de resultaten die in de afgelopen jaren zijn geboekt op het gebied van de strijd tegen kinderarbeid ontregelen en vooruitgang in de weg staan. Veel landen hebben het Millenniumdoel voor onderwijs voor alle kinderen bereikt, maar in veel andere landen, vooral in Sub-Sahara Afrika, blijft het aantal kinderen dat naar school gaat onder de maat.

Ook het doel om de ongelijkheid tussen jongens en meisjes in het basis- en voortgezet onderwijs weg te werken is nog lang niet bereikt. UNICEF benadrukt dat álle kinderen - dus ook meisjes - recht hebben op onderwijs. Geschoolde meisjes hebben meer mogelijkheden om zich aan armoede te ontworstelen en zullen later ook hun kinderen naar school laten gaan, zodat ook in de toekomst kinderarbeid kan worden voorkomen.Wereld staat stil bij kinderarbeid


Meer dan 130 miljoen kinderen die jonger zijn dan vijf werken in de landbouw volgens de FAO, de voedsel en landbouw organisatie van de Verenigde Naties. Dit is ongeveer 70 procent van de in totaal 218 miljoen werkende kinderen. Daarom ligt de focus van de Internationale dag van de Kinderarbeid dit jaar op het elimineren van de kinderarbeid in de landbouw.

Ieder jaar wordt er op 12 juni - de Internationale dag van de Kinderarbeid - stil gestaan bij massale inbreuk op de rechten van miljoenen kinderen. Meer dan honderd landen geven dit onderwerp deze dag aandacht. Van persconferenties tot toneelstukken en van workshops tot radio- en televisieprogramma´s. Het is een dag die bijdraagt aan de strijd tegen kinderarbeid.
http://www.oneworld.nl/index.php?page=1&articleId=11689


Kinderarbeid is een schande, vindt iedereen

23-06-2008

Kinderarbeid is een schande, vindt iedereen. Maar een oplossing voor het probleem, waar wereldwijd 217 miljoen kinderen dagelijks mee te maken hebben, is moeilijker dan het lijkt. Regeringen en het bedrijfsleven moeten met elkaar samenwerken om kinderarbeid internationaal uit te bannen. Tegelijk blijkt dat de grootste problemen zich voordoen bij lokale bedrijven die producten maken voor regionale markten in merendeels arme landen. Maatregelen op de internationale handelsmarkt treffen dan geen doel.
Dat bleek maandag tijdens een conferentie over kinderarbeid, die minister Maxime Verhagen (Buitenlandse Zaken) had georganiseerd in de Grote Kerk in Den Haag. De bewindsman is voor een handelsverbod op producten die zijn gemaakt door kinderhanden. De Europese Commissie doet inmiddels op verzoek van Nederland onderzoek naar de mogelijkheden voor handelsmaatregelen en een verbod.
Maar onder andere werkgeversvoorzitter Alexander Rinnooy Kan ziet een boycot niet zitten. Volgens hem is het beter om in gesprek te blijven met bedrijven en hen aan te spreken op slecht gedrag en overtredingen. Deskundige Jaap Doek wees erop dat 193 landen het VN-kinderrechtenverdrag geratificeerd hebben. De oplossing is volgens hem kinderlijk simpel: als al die landen het verdrag uitvoeren, zouden kinderen niet werken maar naar school gaan.

Verhagen pleit voor een brede samenhangende aanpak, van overheden, van bedrijven en door consumenten. ,,We moeten alle mogelijkheden aangrijpen: er is niet één middel dat de kwaal zal genezen, we zullen verschillende instrumenten moeten inzetten, waarbij ieder een eigen verantwoordelijkheid heeft.'' De meeste sprekers waren het daar mee eens.

Verhagen omarmt een voorstel van de ChristenUnie om bedrijven alleen nog overheidssubsidie te geven als zij verklaren dat hun partners of toeleveranciers geen kinderen gebruiken om de producten te maken. Belangrijk is dan wel dat bedrijven daarop controleren en dat is lastig. Verhagen is verder voor een keurmerk waardoor consumenten zich bewust worden van kinderarbeid en die producten kunnen negeren. Rinnooy Kan zag overigens wel positieve ontwikkelingen. Zo is wereldwijd vanaf 2004 het aantal werkende kinderen met 10 procent afgenomen. Volgens hem zijn velen van goede wil, maar gaat het in stapjes. Gerard Oonk, directeur van de Landelijke India Werkgroep, zei dat dit komt door de langzame verspreiding van het besef dat kinderarbeid simpelweg een schande is. Nog beter dan handelsverboden en handelssancties, zoals Verhagen wil, zou een sociale consensus de kinderarbeid verder de kop indrukken, vindt hij.

Bron: Tweede Kamer

 

12 juni: Dag tegen Kinderarbeid

Vandaag, 12 Juni, is de dag tegen kinderarbeid. Op deze dag vragen we extra aandacht voor de 218 miljoen (!) kinderen die werken. Op deze website wordt een game gelanceerd tegen kinderarbeid. Maxime Verhagen, onze minister van Buitenlandse Zaken heeft de game als eerste gespeeld.

Op een aantal basisscholen worden vandaag 218 ballonnen opgelaten, één voor elke miljoen kinderen die het slachtoffer zijn van kinderarbeid.

Ballonnenactie

Zoals op Basisschool ‘Samen Een’ in Aalsmeer. Daar heeft Aïcha, een tienjarige leerlinge geregeld dat op haar school 218 ballonnen worden opgelaten. Burgemeester Pieter Litjens van Aalsmeer zal de eerste ballon oplaten. Bovendien zal zijn vrouw een les geven op de school over haar ervaringen in de strijd tegen kinderarbeid in India, waar zij tien jaar geleden een protest wandeltocht heeft gelopen met voormalig kindarbeiders.

Tot slot zal de coördinator van de campagne 'Stop Kinderarbeid - School, de beste werkplaats' meer vertellen over kinderarbeid en met de kinderen bespreken wat wij hier kunnen doen om kinderarbeid de wereld uit te helpen.

Werelddag

Overal ter wereld worden vandaag acties gevoerd tegen kinderarbeid. In zes landen in Europa worden door partners van de campagne Stop Kinderarbeid acties georganiseerd: van Europarlementariërs die het spel op de website spelen in Italië tot kinderen die voor één dag in de huid van een kinderarbeider kruipen: zij verkopen bananen op het centrale plein van Kopenhagen, in Denemarken.
www.stopchildlabour.eu

 

12 juni: Werelddag tegen Kinderarbeid

Miljoenen kinderen wereldwijd moeten werken en velen van hen doen dat onder gevaarlijke omstandigheden. Om aandacht te vragen voor dit probleem, heeft de International Labour Organization (ILO) 12 juni uitgeroepen tot de 'Werelddag tegen Kinderarbeid'.

"Kinderarbeid komt overal in de wereld voor," zegt Gopalan Balagopal van Unicef. "Maar ik moet er wel bij zeggen dat we niet alle soorten werk slecht vinden. Bepaalde soorten arbeid kunnen kinderen helpen bij hun ontwikkeling. Maar als een kind door het werk niet naar school kan of als het de gezondheid van het kind bedreigt, beschouwen we dat werk als een schending van de rechten van dat kind."

Kinderen die moeten werken, worden vaak slecht behandeld, hebben te maken met geweld of worden geestelijk onder druk gezet. Meisjes zijn wat dit betreft nog kwetsbaarder dan jongens; zij lopen het risico door hun bazen of collega's seksueel te worden misbruikt.

8,4 miljoen kinderen
"Maar liefst 8,4 miljoen kinderen zijn het slachtoffer van de ergste vormen van kinderarbeid," zegt Balagopal. "Dat zijn de kinderen die moeten vechten in legers, die terechtkomen in de seksindustrie of worden verhandeld. Andere kinderen moeten werk verrichten dat veel weg heeft van slavernij."
Volgens Unicef is kinderarbeid niet alleen slecht voor het welzijn van de kinderen zelf. Ook het behalen van ontwikkelingsdoelen worden door het bestaan van kinderarbeid gehinderd. Unicef heeft samen met ILO, UNESCO en de Wereldbank een 'taskforce' in het leven geroepen die regeringen moet helpen bij het uitbannen van kinderarbeid, zodat meer kinderen naar school kunnen gaan.
Bron: Unicef

 

Dossier: Kinderarbeid
SAMENVATTING


In dit dossier vind je informatie over verschillende vormen van kinderarbeid, over de campagnes tegen kinderarbeid en de verschillende visies op kinderarbeid. Ook kun je lezen wat werkende kinderen zelf over hun situatie te zeggen hebben.

Elke dag om zeven uur opstaan om de hele dag keihard te werken op school en ’s middags nog een krantenwijk omdat je anders je brommer niet kunt betalen…. Het is verschrikkelijk, maar ben jij als werkend kind slachtoffer van kinderarbeid?

Volgens de internationale arbeidsorganisatie (ILO) werken er over de hele wereld 250 miljoen kinderen. Vooral in ontwikkelingslanden zijn er veel kinderen die hele dagen werken. Ongeveer een kwart van de werkende kinderen woont in India. Werken kan een heleboel verschillende dingen betekenen. Kinderen werken bijvoorbeeld in fabrieken, op plantages of in de visserij. Een deel van de werkende kinderen krijgt niet betaald. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om werk in de huiselijke sfeer zoals vloeren schrobben, koken en water halen. Kinderen die het het slechtst getroffen hebben werken als kindsoldaten of in de prostitutie. Ook zijn er kinderen die verhandeld worden als een soort slaven.

De rechten van het kind worden beschermd door het Verdrag voor de Rechten van het kind, dat in 1989 opgesteld is en door vrijwel alle landen is geratificeerd (getekend). Dit verdrag is opgesteld door de Verenigde Naties. Daarnaast worden de rechten van werkende kinderen beschermd door de ILO. De ILO maakt daarbij gebruik van twee belangrijke verdragen. Het eerste is nr. 138 uit 1973 waarin een minimumleeftijd voor werkende kinderen wordt vastgelegd. Het tweede is nr. 182 uit 1999 die de ILO handvaten geeft om de ergste vormen van kinderarbeid uit te bannen. Vechten en werken in de prostitutie vallen onder ‘the worst kind of childlabour’, die de ILO wil uitbannen.
Bron: http://www.kennislink.nl/web/show?id=137727


 

Stichting-DuurzaamVerder.nl Stichting Duurzaam Verder. Een duurzame samenleving, duurzame projecten

Cittaslow is een Italiaans idee, een uitvloeisel van de slowfoodbeweging.

Cradle to Cradle in korte tijd populair met de slogan `afval=voedsel'.

Ekozine, het E-zine over een duurzame samenleving

Rookvrij werken, rookvrij leven. Rookvrije horeca, een verademing

Subsidie op zonnestroom

Duurzame brandstoffen. Duurzame biobrandstoffen. Subsidie duurzame brandstoffen.

Duurzame biobrandstoffen

Energielabel voor huizen - Energielabel voor woningen

Oppas subsidie, subsidie voor kinderoppas

Subsidie voor kinderopvang